Credits

We would like to thank the following schools for all their help and consent in producing this resource.

 

Ysgol T Llew Jones

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Ysgol yr Hendy

Ysgol Gyfun Cymer Rhondda

Ysgol Gyfun Rhydywaun

Ysgol Henry Richard

Ysgol Eifion Wyn Porthmadog

Ysgol Bryn Tabor